Zavolejte na: +420 602 703 755

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Všechno zboží zakoupené přes E-SHOP www.sici-stroje-stanka.cz můžete do čtrnácti dnů po obdržení zásilky vrátit. Peníze vám budou zaslány zpět na váš účet.
Zboží posílejte na následující adresu:
Radovan Staňka
Zahradní 657
69125 Vranovice
Česká Republika
Na přiloženou fakturu prosím napište důvod vrácení zboží a číslo účtu, na které vám máme peníze vrátit. Jakmile k nám balíček dorazí, budeme vás o jeho přijetí informovat.
Kontakt pro vrácení zboží:
info@sici-stroje-stanka.cz
602 703 755
 
1. Reklamace a záruka průmyslových šicích strojů
2. Reklamace a záruka rodinných šicích strojů

 
 
1. PRŮMYSLOVÉ ŠICÍ STROJE:

ZÁRUKA A REKLAMACE
Na výrobky Garudan poskytujeme pro nepodnikající osobu záruku 24 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců.
 
POZÁRUČNÍ SERVIS
Zajišťujeme také pozáruční servis, kdy platíte práci a výjezd technika.
Záruka se nevztahuje k mechanickému poškození jehel, stehových desek, podavačů, nožů, patek, cívek a chapačů.
Kontakt: pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Za řešení reklamací průmyslových šicích a vyšívacích strojů odpovídá:
pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755,
O vyřízení reklamace budete informování e-mailem nebo telefonicky.
 
Místo uplatnění reklamace
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Radovan Staňka, Zahradní 657, 69125, Vranovice.

Způsob uplatnění reklamace
• Osobně: na adrese naší provozovny – Zahradní 657, 69125 Vranovice, po předchozí tel. domluvě.                                          
 
Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.
 
2. RODINNÉ ŠICÍ STROJE:

ZÁRUKA A REKLAMACE
Na rodinné šicí stroje Garudan poskytujeme prodlouženou záruku pro nepodnikající osobu 36 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců.
Každému zákazníkovi provedeme záruční opravu nebo výměnu zboží. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů.
V případě zjištění oprávněné vady zboží může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání nového zboží.
Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo vrácení zaplacené částky.
Reklamace rodinných šicích strojů: info@sici-stroje-stanka.cz


POZÁRUČNÍ SERVIS
Zajišťujeme pozáruční servis.
Kontakt: pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755, info@sici-stroje-stanka.cz
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Za řešení reklamací rodinných šicích strojů odpovídá:
pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755, info@sici-stroje-stanka.cz
O vyřízení reklamace budete informování e-mailem nebo telefonicky.
 
Místo uplatnění reklamace
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Radovan Staňka, Zahradní 657, 69125, Vranovice.
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Způsob uplatnění reklamace
• Poštou: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.
 
Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
• doklad o nákup zboží (faktura)
• záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven)
• popis závady nebo důvod zaslání zboží
Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.
 
Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace. Postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi.
 
Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.