Zavolejte na: +420 602 703 755

PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ
 
Stručný přehled
• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
• Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
• Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
• Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
 Zboží může být po dohodě vráceno i později.
• Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
• Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
• Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Například u průmyslových šicích strojů jde o rozložení na jednotlivé komponenty jako je hlava, motor, stavec, deska atd. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
• Obecně se dá říci, že možnost vyzkoušení znamená to, jak byste u nás zakoupené zboží mohli vyzkoušet v kamenném obchodě, nebo vám je předvedl prodavač.
 
Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v sídle naší společnosti.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 
Kde zboží vrátit?
Zboží můžete vrátit osobně v sídle naší společnosti.
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Radovan Staňka
Zahradní 657
69125 Vranovice

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
 
Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Radovan Staňka právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Radovan Staňka s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami například očištění, zkompletování, správné zabalení apod. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek,
doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@sici-stroje-stanka.cz.
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
 
Jaké dokumenty přiložit?
K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit fakturu či její kopii, která potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží.
Pro rychlejší vyřízení reklamace také doporučujeme k faktuře připsat důvod reklamace a číslo účtu, na které vám vrátíme peníze.
 
Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, což jsou například průmyslové šicí stroje, které jsou smontovány na přání zákazníka z jednotlivých komponentů, seřízeny k jeho účelu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.